Spring naar de inhoud
Home » Historiek

Historiek

Hoe zag het Picarrencomité het levenslicht?

Hiervoor moeten we teruggaan naar het jaar 1978, dat werd uitgeroepen tot Jaar van het Dorp. Als toenmalig gemeenteraadslid nam Roger Serbruyns het initiatief om de vertegenwoordigers van diverse Godveerdegemse verenigingen rond de tafel te brengen. Op die manier werd op 24 februari 1978 een Actiecomité “Jaar van het Dorp” opgericht met als doelstelling het dorpsgebeuren van de Zottegemse deelgemeente te herwaarderen en het sociale leven een nieuw elan te bezorgen.

Na het ophouden van het bestaan van het Jaar van het Dorp werd het Actiecomité omgevormd tot Picarrencomité met het oog op het verder zetten van de activiteiten.

In 2017 werd het comité omgevormd tot een vzw. In hetzelfde jaar gaf Roger Serbruyns, voorzitter vanaf het eerste uur, de fakkel door aan Paul Cornil.

In 2022 kreeg het Picarrencomité een zware klap te verwerken. Luc Solomé, vice-voorzitter van het Picarrencomité, overleed op een plotse en onverwachte manier. Luc was lid van het Picarrencomité van dag 1 en stond steeds paraat zijn steentje bij te dragen aan de organisatie van onze activiteiten. Luc laat een leegte na in het comité die nooit meer te vullen valt. We zullen hem missen.

Hoe kwam het comité aan zijn naam?

Halverwege de vorige eeuw trokken vele Godveerdegemnaars naar Noord-Frankrijk, inzonderheid naar de regio Picardië voor de bietenoogst. Vandaar de bijnaam ”De Picarren”.

Naast de seizoenarbeid in de landbouw is er nog een andere verklaring die te maken heeft met een legende. Vroeger werd ‘op den buiten’ ter gelegenheid van de kermis vaker een varken geslacht. Een Godveerdegemse keuterboer vond dit evenwel maar zonde en besloot zijn hond, die luisterde naar de naam Picar, in de kom te deponeren. Dit kwam evenwel een inwoner van de buurgemeente Erwetegem ter ore en meteen hadden de Erwetegemnaars een kluif om de Godveerdegemnaars te treiteren.

Bron: https://www.wikiwand.com/nl/Godveerdegem

Wat waren in het verleden de activiteiten van het Picarrencomité?

Het Comité volgde als het ware de loop van de seizoenen, derwijze dat de activiteiten netjes opgedeeld waren in één organisatie per jaargetijde.

Zo opende het comité het jaar tijdens het laatste weekend van januari ter gelegenheid van de winterkermis met een tekenwedstrijd voor de jeugd en een ludieke spel- en quizwedstrijd.

In de lente bood het comité de sportievelingen een gezinswandeling aan. De laatste jaren kwam hiervoor een fietstocht in de plaats.

Bij het begin van de zomervakantie maakte het comité zich op voor de verbroedering met de inwoners van La Faloise, een dorp in Picardië, in de buurt van Breteuil. De onpare jaren kwamen de Franse geestesgenoten van de “Amicale Flandres Picardie” naar onze contreien afgezakt en de pare jaren overschreed het Picarrencomité de landsgrens.

Eind september ter gelegenheid van de herfstkermis stonden en staan nog steeds de driedaagse Picarrenfeesten op het programma.

Huidige activiteiten van het Picarrencomité

Op pinksterzondag staat steevast de fiets- en wandeltocht geprogrammeerd. Het Picarrencomité stippelt een parcours uit en plaatst een deelgemeente of naburige gemeente in de kijker. Zowat halverwege is een oponthoud ingelast. Na de fietstocht serveert het comité in het Ontmoetingscentrum een gezellig samenzijn.

In het laatste weekend van september organiseert het Picarrencomité de inmiddels berucht geworden driedaagse Picarrenfeesten in en rond een feesttent in Godveerdegem. Voor de spetter op zaterdagavond maakt een Vlaamse vedette zijn opwachting. De tweede dag staat in het teken van de jongsten. Buiten de springkastelen, schminkstand en volkspelen wordt er kinderanimatie voorzien zodat de Picarrenfeesten ook voor hen onvergetelijke zouden zijn. De ouders kunnen intussen hun hart ophalen op onze rommelmarkt.

Als afsluiter van de festiviteiten op zondag wordt de Picarrenworp geserveerd. Tientallen balletjes worden dan in de feesttent te grabbel gegooid. In vele zit een leuke prijs, in één balletje de superpicar, elke keer een verrassing van formaat.

Op maandag is de feesttent alweer open vanaf 10 uur.